RS232 je standard, a null modem je konekcija, a to što se tiče povezivanje pinova u njima je serijsko i asinhrono povezivanje. Uređaji se preko RS-232 standarda mogu povezivati i direktno. Ovo je tzv. null-modem konekcija za koju je potrebno koristiti ukrštene kablove http://www.kelm.ftn.uns.ac.rs/litera.../pdf/rs232.pdf Najprostija serijska veza se ostvaruje konektorom u kome su povezane samo tri linije dva serijska konektora. Povezane su signalne mase (5 + 5) i ukršteni prijem i predaja (2 + 3) i (3 + 2). Sinhronizacija između predajnika i prijemnika se vrši preko START i STOP bitova, kako je i predviđeno asinhronim serijskim RS232 protokolom. http://ebookbrowse.com/isip-skripta-...-pdf-d90514701 http://www.keep.ftn.uns.ac.rs/ISIP%2...0i%20RS485.pdf OVAKO SPOJITI UKOLIKO JE POTREBAN USB SA JEDNE STRANE http://www.trimaxmeters.com/images/RS232-USB.jpg